Wat is Reiki?

Reiki is een Japans woord dat "de kracht van de zon", universele levensenergie betekent. Met het woord wordt bij ons aangeduid de uit Japan afkomstige Usui methode van natuurlijk genezen.

Van nature is iedereen in staat aan iemand die ziek is of zich emotioneel niet goed voelt, energie te geven via de handen. Wij hebben zelfs de natuurlijke neiging onze handen op precies die plaatsen te leggen waar de genezende energie het meeste nodig is! Helaas zijn bij de meeste volwassenen de energiekanalen door een opeenstapeling van stressverwekkende ervaringen min of meer "dichtgeslibd", zodat zij in onvoldoende mate genezende energie kunnen doorgeven.

Tijdens een Reiki cursus worden door een Reiki Master in vier afstemmingen die blokkades in de energiebanen verwijderd, die verhinderen dat de energie vrij doorstroomt en doorgegeven kan worden. De verbinding met de genezende energie wordt hersteld, zodat deze krachtig kan doorstromen. Al tijdens de cursus merkt u duidelijk het verschil met voorheen: uw handen tintelen of worden warm, of u voelt op een andere manier dat de energie stroomt.

Deze warme, liefdevolle levensenergie kunt u doorgeven aan een ander, maar ook aan uzelf, zo vaak u daar maar behoefte aan voelt. Reiki leert u in de eerste plaats voor uzelf.

Wanneer u Reiki heeft gekregen, heeft u de rest van uw leven altijd iets "bij de hand" wanneer ziekte of psychische problemen op uw weg komen, of dat nu bij uzelf, uw gezinsleden of vrienden is: twee energierijke handen die u kunt neerleggen, waar en wanneer het maar nodig is.

Reiki wordt geleerd in een cursus van 4 dagdelen: vier bijeenkomsten in één weekend. Tijdens de cursus ontvangt u iedere bijeenkomst een nieuwe afstemming, u geeft de energie door aan elkaar en deelt uw ervaringen in een geborgen omgeving. Tevens leert u de handposities die u kunt gebruiken om uzelf en anderen te behandelen.

Reiki helpt om heel te worden

Een Reiki behandeling werkt lichamelijk en geestelijk ontgiftend en bevrijdend. Reiki neemt pijn weg en ondersteunt op krachtige maar natuurlijke wijze het proces van genezing. Reiki kan worden toegepast bij (ernstige) chronische ziekten, maar evengoed bij griep, ontstekingen en als "eerste hulp" bij verwondingen en breuken.

Reiki werkt op alle niveaus van ons leven in: de liefdevolle, koesterende kosmische energie geneest ook onze emotionele pijn en helpt ons onverwerkte ervaringen alsnog te verwerken, zodat de oorzaken van onze lichamelijke problemen kunnen verdwijnen. Zij ondersteunt ons, onze levensproblemen bewust zelf op te lossen, gebruik te maken van ons aangeboren inzicht, onze eigen kracht.

Genezen door Reiki betekent meer dan het kwijt raken van storende lichamelijke kwalen: het betekent een warm, liefdevol contact opbouwen met uw lichaam en geest, luisteren naar hun taal en hen ondersteunen, in plaats van met schadelijke middelen hun ziektesymptomen te onderdrukken.

Reiki is eenvoudig en natuurlijk

Reiki is een heel eenvoudige, natuurlijke manier om energie door te geven. U hoeft geen bijzondere begaafdheid te bezitten om de cursus te kunnen doen. Open willen staan voor uw levensenergie, nieuwsgierig zijn naar de taal van uw eigen lichaam is voldoende om uzelf het geschenk van Reiki te geven - een geschenk dat u nooit meer kan worden afgenomen, want zijn de energiekanalen open, dan blijft de energie altijd beschikbaar.

Reiki geven is even aangenaam als Reiki ontvangen. De warme, liefdevolle kosmische energie stroomt evenzeer door de gever als de ontvanger, en beiden delen in de warmte en ontspanning. Met Reiki kunt u ook op een gemakkelijke wijze baby's en kinderen helpen die ziek zijn, ook al weet u (nog) niet wat ze mankeren.

De traditie van Reiki

Genezen door energie-overbrenging is in feite zo oud als de mensheid. Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling door de Japanse theologie-professor Dr. Mikao Usui herontdekt en geheel in ere hersteld. Het was de inmiddels overleden Amerikaans-Japanse Hawayo Takata die haar opleiding genoot in de Reiki Kliniek in Tokyo, die Reiki introduceerde in de Verenigde Staten. De kleindochter van Mrs. Takata, Grand-Master Phyllis Furumoto is voor ons de levende schakel met de Reiki-traditie.

De 3 graden van Reiki

Er zijn 3 graden in Reiki, de 1e graads Reiki cursus opent uw energiekanalen en geeft u voor het leven een vrij doorstromende energie, die u, wanneer u maar wilt, aan anderen kunt doorgeven. De 1e graads Reiki cursus is een afgerond geheel, waardoor u Reiki "heeft".

Voor diegenen die, na enige tijd Reiki 1 te hebben gebruikt, het gevoel hebben dat ze een diepere verbinding met Reiki wensen en er nog meer mee willen doen (o.a. afstandsbehandelingen geven en speciale ondersteuning bieden bij psychische problemen) is er de 2e graads cursus in Reiki.

3e Graads Reiki is het Reiki-Masterschap.

Reiki behandeling € 25,--

Reiki cursus Reiki I € 110,--

Reiki II € 220,--

Reiki III B master € 450,-- Reiki cursussen worden gegeven in weekenden:

Zaterdag van 10.00 - 17.00
Zondag van 10.00 - 17.00

Andere dagen ook 2 dagen van 10.00 - 17.00.

Eventueel avonden 4x achter elkaar van 19.00 - 22.30

Als de groep vrij klein is, ook wel op 1 avond van 19.00 - 22.30 en de volgende dag van 10.00 - 17.00.
Dit alles in overleg.